Sådan håndterer vi COVID-19

Ud af det blå, blev vi alle sammen pludselig ramt af en global trussel, CO-VID19. Ingen er gået fri og vi skal navigere i ukendt farvand, indtil vi en dag kommer tilbage til ”normalen”. Undervejs er vi heldigvis blevet meget klogere på en række punkter ift vores kerneydelse – erhvervsrengøring. Vi kan ikke standse virus, men vi ved, at det bedste våben mod smittespredning er det, vi allerede har: Effektiv rengøring og hygiejne. Derfor gør vi, som vi plejer – og lidt til. Når Sundhedsstyrelsen anbefaler daglig rengøring med sæbe og vand, jævnlig afvaskning og desinficering af områder og genstande med meget trafik, er det opgaver, vi allerede løser for vores kunder. En stor del af vores kontorrengørings-kunder har valgt at skrue op for niveauet og får gjort alt imellem en smule ekstra og op til en hel del ekstra. Det er selvfølgelig noget vi lægger en plan for sammen og vi kan typisk eksekvere meget hurtigt, hvis vores kunder ønsker det. Når man, som os, leverer erhvervsrengøring over det meste af Sjælland, så har man for længst lært at arbejde effektivt og med korte tidshorisonter.
For at gøre vores kunder endnu mere trygge, har vi udviklet et skema, som med tidspunkter og intervaller dokumenterer vores kontorrengøring, f.eks. hvornår vi har foretaget desinfektion af toiletter. Vores medarbejdere bærer selvfølgelig handsker og holder afstand, som de hele tiden har gjort. Vi er desuden leveringsdygtige i alt der har med erhvervsrengøring og Covid-19 beskyttelse at gøre – herunder handsker, masker, ansigtsskjold, håndsprit etc. Listen er næsten uudtømmelig. Har I brug for ekstra vejledning i forbindelse med Covid-19, så kontakt vores direktør Jacob på 40 83 56 18 eller js@reno2.dk , så vi kan tale om, hvilke løsninger, der giver mening for jer.