Hvor nemt er det at skifte?

I RENO2 oplever vi en gang imellem, at det for kunder kan virke som ”en ordentlig omgang” at skifte rengøringsselskab. Vi har derfor udarbejdet en tidslinje nedenfor, som viser det typiske tidsforbrug for både jer som kunde og os som selskab ved et skifte til RENO2. Eksemplet tager udgangspunkt i en situation, hvor du som kunde har 3 måneders opsigelse med din nuværende udbyder. Det kan sagtens gøres hurtigere – vores rekord er 31 timer fra første henvendelse til opstart, selvom vi gerne ser, at vi har mere tid end det.

FØRSTE MØDE

Afklaring af behov/arbejdsprogram, dialog om udfordringer og ønsker til fremtiden samt evt budget.

 

RENO2 tidsforbrug = 1 time
Kunde tidsforbrug = 1 time

UDARBEJDELSE AF TILBUD
Beregning af opgaver og tidsforbrug samt fastsættelse af prisoplæg
 
RENO2 tidsforbrug = 10 timer afhængig af kompleksitet
PRÆSENTATION AF TILBUD
Gennemgang af valgt arbejdsprogram samt optimeringsforslag
 
RENO2 tidsforbrug = 45 minutter
Kunde tidsforbrug = 45 minutter
JUSTERING AF TILBUD
Nedjustering af frekvens eller evt udvidelse med flere opgaver indenfor budgettet, hvis der ikke er 100% match.
 
Tidsforbrug RENO2 = 3 timer
JUSTERET TILBUD SENDES PÅ MAIL OG GENNEMGÅS TELEFONISK
Gennemgang af ændringerne fra tidligere præsenteret tilbud
 
RENO2 tidsforbrug = 15 minutter
Kunde tidsforbrug = 15 minutter
OPSIGELSE AF ANDEN LEVERANDØR
UDARBEJDELSE AF KONTRAKT
Tilbud formaliseres til egentlig kontrakt der kan underskrives
 
RENO2 tidsforbrug = 1,5 time
GENSIDIG UNDERSKRIVELSE AF KONTRAKT
Gensidig underskrivelse af kontrakt
Kontrakt printes, signeres, scannes og mailes til begge parter
 
RENO2 tidsforbrug = 15 minutter
Kunde tidsforbrug = 15 minutter
OPSTARTSMØDE
- Definering af medarbejdertype
- Planlægning af rekrutteringsproces
- Planlægning af specifikt indkøb til kunden herunder gulvvaskemaskiner etc.
- Planlægning af logistik ift kørsel af varer, kvalitetskontrol etc
 
RENO2 tidsforbrug  = 6 timer
REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE
Undersøgelse af evt eksisterende medarbejder
Afdækning af potentielle nye medarbejdere
Samtaler og endelig ansættelse af ny medarbejder
 
RENO2 tidsforbrug = 10 timer
BESTILLING AF VARER, MIDLER, MATERIALER, MASKER, ARBEJDSTØJ ETC.
Al klargøring af materiale der skal stå hos kunden for at løse opgaven
 
RENO2 tidsforbrug  = 5 timer
OPSTARTSMØDE
Afdækning af eventuelle ændringer, behov for forårsrengøring/nulstilling efter tidligere leverandør etc.
 
RENO2 tidsforbrug = 45 minutter
Kunde tidsforbrug = 45 minutter
TRÆNING AF MEDARBEJDERE
- Oplæring i arbejdsprogram hos kunden
- Orientering om særlige vilkår etc.
- Gennemgang af midler, materialer, maskiner etc
 
RENO2 tidsforbrug = 4 timer
UDLEVERING AF ADGANGSINFORMATION
Udlevering af nøgler, koder samt kodeord til alarm etc
 
RENO2 tidsforbrug = 15 minutter
Kunde tidsforbrug = 15 minutter
OPSTART HOS KUNDEN
- Etablering af rengøringsrum
- Opstartsrengøring inkl. evt fokusområder
- Synkronisering af dobbeltbemandingsteam
- Udførelse af første daglige rengøring
 
RENO2 tidsforbrug = 8-10 timer

Som du forhåbentlig kan se ovenfor, så ligger den klare størstedel af tidsforbruget hos os, som rengøringsleverandør – og det er helt fint – det er jo dét vi er til for. Men det skulle også gerne illustrere, at det egentlig blot handler om, at du som kunde, starter processen op. Derefter skal vi nok styre slagets gang og sørge for, at du kommer trygt i mål.

 

RENO2 tidsforbrug i alt = 52 timer og 45 minutter

Kunde tidsforbrug i alt = 3 timer og 15 minutter